Business Company
NAF Hadeland
Hovedsponsorer:
Året 2021

 
Sponsorer og Samarbeidspartnere

NAF HADELAND     


NORGES AUTOMOBIL FORBUND  AVD.  HADELAND med sine 3400 medlemmer, har vært og er fortsatt hovedsponsor  og samarbeidspartner siden 26.1.2010.
Et av Hadeland Seniorforums formål er å arrangere kurs av forskjellig slag til medlemmenes beste.
I 2009 ble det arrangert et trafikkurs for senior bilførere. Året etter inngikk Hadeland Seniorforum og NAF et samarbeid om videre kursarrangement. Dette samarbeidet har fortsatt i alle årene frem til i dag; og vil fortsette.
Glattkjøringskurs på NAF` øvingsbane på Eggemoen har også vært et samarbeid mellom Hadeland Seniorforum og NAF. Dette vil også fortsette.

Hadeland Seniorform takker for et meget godt samarbeid.                         
           
Varig Hadeland Forsikring
Storgata 34, 2750 Gran
61 32 72 50
varighadeland.no

VARIG  HADELAND  FORSIKRING har vært Hadeland Seniorforum sin  hovedsponsor siden 1.12.2012. (Tidligere Hadeland Gjensidige Brannkasse frem til 2020)

Varig Hadeland Forsikring, tidligere Hadeland Gjensidige Brannkasse ble etablert i 1855, har en lang historie å ta vare på. VARIG er et lokalt selvstendig gjensidig selskap d.v.s. at selskapet er eid og styrt av sine 7000 medlemmer.
Varig Hadeland Forsikring vil også fortsette å bidra til skadeforebyggende tiltak hos kundene, støtte det lokale brannvesenet, og være en aktiv bidragsyter til lokalsamfunnet gjennom Varigfondet.
Hadeland Seniorforum samarbeider med VARIG om arrangement med informasjon om forsikringer og  skadeforebygging i hjemmet.  Hadeland Seniorforum har også i samarbeid med VARIG og Lunner og Gran brann- og redning hatt arrangement hvor det har blitt demonstrert  slukning med forskjellig utstyr; samt  hvor den enkelte kan få øve  på å slukke en brann.

Hadeland Seniorforum er meget takknemlig for å ha VARIG som sponsor og samarbeidspartner.