Business Company
NAF Hadeland
Hovedsponsorer:
Temakvelder kl. 19.00  på Lidskjalv:

15/1  - 80-
års feiring med invitasjon fra Kjell Musikk  og    underholdning av Vigga Brazz og viseklubbmedlemmer.

19/2  - R
øed Ødegaard med fruen: Astronomi.

19/3 -  Vigga Vers og Viser- og Visevenner

09/4 -  Gerd Hennum forteller om «to fargerike herrer», nemlig Christopher Hammer og Peder Aadnes.
 
21/5  - Astrid N
økleby Heiberg (Aktive eldre)