Business Company
NAF Hadeland
Hovedsponsorer:
Omtale av avsluttet kurs del 4 i tegning høsten 2019

Grunnkurs i tegning del 4
Lærer: Hilde Kristiansen
Antall kursdeltakere:10 stk.
Kurssted: Trivselshuset-Gran Frivilligsentral i Brandbu
Varighet: 12 timer
Start: 20.februar
Avsluttet: 3.april 

Alle kursdager var onsdag fra kl. 10.30.
Undervisningen har foregått som frihåndstegning.

Oppbygging av tegninger: Skygger, prikker, gått dypere inn i detaljer som skyggelegging og oppbygging av geometriske former og mønstre.
   One line drawing.
Øvelser:
Menneskekroppen: Spesielt å tegne hender, føtter, ansikt og portrett.
Dyretegninger: Grevling, hest, geit, oter.
Fugler og insekter. Due, humle, sommerfugl
Perspektivtegning: Trapp.      

Av evalueringen kan nevnes: Dyktig lærer. Klar og tydelig undervisning. Godt fremlagt lærestoff. God progresjon. Flink til å gi ros, men ønskelig med mer rettledning og korreksjon. Det har vært stor fremgang. Kurset er et godt grunnlag å bygge videre på. Det var et sosialt og trivelig kurs. En god stemning mellom deltakere og lærer. Alle fikk komme til ordet og dele sine ideer.  Dette var både motiverende og trivelig. Lokale er fint å tegne i. Det er gode lysforhold.
I neste kurs bør en konsentrere seg om et tema for hver gang. Bruke mer tid på hver tegning. Slik at en kan fordype seg i den enkelte tegning. Ønsker mer øvelser med skyggelegging, horisontale og vertikale streker som møtes i et krysningspunkt. Ønsker mer om bruk av hjelpelinjer og likeledes hvordan begynne en tegning.
Tegnekurset fortsetter som kurs del 5 høsten 2019. Starter i oktober. Kurset passer for de som har tegnet før og for nybegynnere. Det er
plasser ledig. Tegning skaper glede.For informasjon og påmelding
Kjell Sommerstad
e-post: kjell.sommerstad@hebb.no
Tlf. 61 33 12 32 / 47448385