Business Company
NAF Hadeland
Hovedsponsorer:
Året 2021

SAMARBEID:
Vi vil samarbeide med andre organisasjoner der vi blir bedt og der det passer, samt at vi vil invitere lag og fora som kan ha interesse av samarbeid om tema vi har valgt.


Vi har ca. 230 medlemmer. Hvis du synes våre arrangementer og kurs er noe for deg ønsker vi deg velkommen som medlem. Ta kontakt.
Medlemskontingenten er kr. 200 og kan betales på
konto nr. 2020 32 41357


MÅLGRUPPE: - for alle, med hovedvekt på 55+

MÅLSETTING:
1. få kunnskap om nye og interessante tema i et sosialt fellesskap
på ulike måter å bidra, og
2. være til nytte og glede for andre