Business Company
NAF Hadeland
Hovedsponsorer:
Kurs:

Grunnkurs i tegning del 4 - hver tirsdag i 6 uker a 2 timer.
Kurset passer for b
åde nybegynnere og de som er noe øvet.
startet tirsdag 20/2 og varer i 6 uker.

Det blir ogs
å «Spansk kafè» i løpet av våren for de som ønsker.

Trafikkurs for senior bilf
ørere.

Kurset arrangeres p
å:
Jevnaker 5. og 7. mars kl. 11
 13.          
Lunner 11. og 13. mars kl. 11
 13.       
Brandbu 12. og 14. mars kl. 11
 13.
                
Alle steder i Frivilligsentralene.
F
ørste dag med lokale instruktører og andre dag med trafikklærer. Praktisk kjøring med trafikklærer tilbys etterpå.  Kurset går i samarbeid med NAF avd. Hadeland og støttes av Varig forsikring (Gjensidige).   Målet med kurset er å la deg bli en sikrere og tryggere bilfører.  Det blir også lagt vekt på lokale forhold som rundkjøringer og av- og påkjøring på firefelts/hovedvei.
P
åmelding til kjell.sommerstad@hebb.no eller hadeland@naf.no

Lesesirkler:
Hadeland seniorforum har 4 lesesirkler g
ående.  Deltakerne leser samme bok og møtes omtrent en gang pr. måned og samtaler om boken. Møtested er biblioteket i Brandbu.
Informasjon og p
åmelding til Kjell Sommerstad
e-post: kjell.sommerstad@hebb.no
telefon 61 33 12 32 / 47 44 83 85

Annet:
Samarbeid med Seniornett Hadeland. Annenhver torsdag kl. 14-16 i Trivselshuset Brandbu.
Nettbrettkurs i Brandbu i februar 2019

Kursdatoer blir: 11, 13, 18, 20 februar kl. 14-16.
Kontaktperson: Britt I. Blomquist 
e.post: br.irene1@gmail.com  - tlf: 90840345