Business Company
NAF Hadeland
Hovedsponsorer:
HÝsten 2019
Omtale av avsluttet kurs VG. del 1
      i tegning høsten 2019

VG.kurs i tegning del 1
Lærer: Hilde Kristiansen
Antall kursdeltakere: 9 stk.
Kurssted: Marienlyst grendehus på Jaren.
Varighet: 12 timer
Start: 18. september
Avsluttet: 29.oktober. 

Alle kursdager var onsdag fra kl. 10.30.
Undervisningen har foregått som frihåndstegning.
Utstyr som er brukt: Vanlige blyanter, penn, kull.
Oppbygging av tegninger: Skyggelegging, oppbygging av ansikt, forfra og i profil, one line drawing.
Øvelser: Portrett av person i cowboyantrekk, Karikatur av mennesker og dyr, tegning av diverse dyr, tegning av kongler, blomster, strå, sopp, tegning av landskap. Noen har fargelagt selv.


Av evalueringen kan nevnes: Dyktig lærer. Klar og tydelig undervisning. Godt fremlagt lærestoff. God progresjon.  Det har vært stor fremgang. Kurset er et godt grunnlag å bygge videre på. Det var et sosialt og trivelig kurs. En god stemning mellom deltakere og lærer. Alle fikk komme til ordet å dele sine ideer.  Dette var både motiverende og trivelig. Lokale hadde meget gode lysforhold. Ideelt for tegning.
I dette kurset ble det bruke mer tid på hver tegning. Slik at en kunne fordype seg i den enkelte tegning. Veiledning og hjelp til den enkelte deltaker var god.
Dersom interessen er tilstede vil kurset fortsette til våren.2020. Kurset vil passe for de som har tegnet noe tidligere.


Tegning gir glede!