Business Company
NAF Hadeland
Hovedsponsorer:
Omtale av avsluttet kurs del 3 i tegning høsten 2018

Grunnkurs i tegning del 3
L
ærer: Hilde Kristiansen
Antall kursdeltakere:10 stk.
Kurssted: Galleri Brande
Varighet: 12 timer
Start: 9.oktober
Avsluttet: 13. november 

Alle kursdager var tirsdag fra kl. 10.30.
Undervisningen har foreg
ått som frihåndstegning.
Oppbygging av tegninger: Enkle former, konturer, skygger, prikker,
one line drawing.
Øvelser:
Mennesket: Ansikt, kropp, flere mennesker i samme tegning, barn. Dyretegninger: Grevling, hund, katt, hest, mus, rev, gris, humle. Fugl                 Tegnet fra bilder/b
øker av: Roald Dahl, Edvard Munch, Finn Graff, Gunilla Holm Platou.

Av evalueringen kan nevnes: Meget dyktig l
ærer. Klar og tydelig undervisning. Godt fremlagt lærestoff. God progresjon. Riktig tidsbruk mellom demonstrasjon i plenum og arbeid individuelt. Det har vært stor fremgang. Kurset er et godt grunnlag å bygge videre på. Det var et sosialt og trivelig kurs. En god stemning mellom deltakere og lærer. Alle fikk komme til ordet og dele sine ideer.  Dette var både motiverende og trivelig.
Tegnekurset fortsetter som kurs del 4 v
åren 2019. Starter i februar. Kurset passer for de som har tegnet før og for nybegynnere. Det er plasser ledig. Tegning skaper glede.

For informasjon og p
åmelding
Kjell Sommerstad
e-post: kjell.sommerstad@hebb.no
Tlf. 61 33 12 32 / 47448385